Predĺžený termín hodnotenia pre žiakov 5.-8.ročníka

          Riaditeľstvo ZŠ Štrba na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa 4. 1. 2021  a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa  27. 1. 2021 Vám oznamuje, že v 5.-8 .ročníku bude predĺžený termín hodnotenia do 31.3. 2021. V mesiacoch február a marec  bude vyučujúci učiteľ  získavať podklady  na hodnotenie  žiaka/čky v tých predmetoch, v ktorých nebolo možné vykonať polročnú klasifikáciu. Vyučujúci o  návrhu známky k 1. polroku  školského roka  2020/2021 bude informovať cez školský informačný systém (Edupage) a taktiež prostredníctvom žiaka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.     


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.