Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 12. 4. 2019 sa víťazi školského kola – žiaci 9. ročníka Soňa Coganová, Marcel Erdziak, Boris Jakubec – zúčastnili 12. ročníka súťaže Medzníky 2. svetovej vojny.  Finále tejto súťaže okresov Poprad a Kežmarok organizuje OblV SZPB Poprad, Mestský úrad Poprad a Kežmarok, Školský úrad Poprad a Mesto Kežmarok.

Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a boji proti fašizmu. Pripomenúť si 75. výročie SNP a 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu.

Súťažilo sa v historickom prostredí Kežmarského hradu formou spoločného testu, ktorý riešilo trojčlenné družstvo spoločne. Naši žiaci ukázali, že majú záujem o novodobú históriu a majú o nej dobré vedomosti. Vybojovali si v silnej konkurencii 22 škôl 9. miesto a účasť na zájazde za poznaním udalostí z 2. svetovej vojny.

Aj touto cestou sa chcem našim žiakom – deviatakom poďakovať za ich vedomosti a čas, ktorý strávili pri príprave na túto náročnú vedomostnú súťaž. Ďakujem tiež Michaele Žiškovej, žiačke 9. ročníka, ktorá prispela do tejto súťaže vlastnou literárnou tvorbou – básňou o vojne. Veľmi pekne chcem poďakovať aj pánovi Milanovi Greguškovi, ktorí nás ochotne a bezplatne dopravil do Kežmarku a späť. [Mgr. Mária Garajová]

Ponožkový deň

21. marec nám nielen oficiálne zvestuje príchod jari, ale je tiež Svetovým dňom Downovho syndrómu. Aj my sme si toto ochorenie s deťmi pripomenuli a prijali „Ponožkovú výzvu“: deti si v ten deň obuli rôzne ponožky ako symbol toho, že každý z nás je iný a byť odlišný je normálne.

Zápis do prvého ročníka

Oznamujeme rodičom predškolákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 4. apríla 2019 (štvrtok) na prízemí budovy ZŠ Štrba v triedach 1.A a 1.B v čase od 13:00 do 17:00 hod. K zápisu je potrebné doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zdravotný preukaz dieťaťa potvrdený detským lekárom.

Ďalšie informácie v Ozname o zápise.

Bližšie informácie o školskej zrelosti, dôvodoch odkladu školskej dochádzky a nástupe do školy si môžte prečítať TU.

Ďalšie dokumenty potrebné k zápisu si môžte stiahnuť na stránke Tlačivá.

Deň svätého Valentína a zážitkové vzdelávanie

14. február sa už do našich myslí vryl ako Deň svätého Valentína. Žiaci počas prestávok doručili vlastnoručne vyrobené „valentínky“ do pripravených škatuliek na chodbe, ktoré boli následne počas poslednej vyučovacej hodiny rozdané triednymi učiteľmi do rúk adresátov. V tento deň sme už tradične k sebe o trošku ohľaduplnejší.

Aby sme však podporili slušné správanie, absolvovali naši žiaci zážitkové vzdelávanie na tému „Správanie sa – etiketa.“  Ako sa správať v autobuse, divadle, v cukrárni, či pri vstupe do nejakej miestnosti? Aký vzťah mať k starším ľuďom alebo svojim blízkym? To všetko a ešte viac sme si vtipne hravou formou pripomenuli počas 3. a  4. vyučovacej hodiny v telocvični.

Veríme, že to neostane len jednorázovou záležitosťou, ale že žiaci si predvedené správanie aj osvoja, a aj takto budú reprezentovať našu základnú školu. [Mgr. Dominika Janečková]

Geografická olympiáda – okresné kolo

Dňa 7. februára 2019 sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Naši žiaci sa v ťažkej konkurencii nestratili. Alena Gregušková (5. ročník) sa umiestnila na 3. mieste vo svojej kategórii a úspešnými riešiteľmi sa stali tiež Filip Čunderlík (7. ročník) a Ján Matúš Hurajt (8. ročník). Srdečne im blahoželáme a za reprezentáciu školy ďakujeme aj ostatným zúčastneným žiakom! [Mgr. Oľga Bendová]

Svetový deň behu 2018

12. novembra 2018 sa pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese uskutočnili preteky v prekážkovom behu.  Súťaží sa zúčastnili všetky ročníky základnej školy aj súkromného športového gymnázia. Každá kategória mala adekvátne prispôsobenú náročnosť trate, ktorá ich okrem rýchlosti otestovala aj na šikovnosť, presnosť či udržanie rovnováhy. A keďže nám prialo aj počasie, žiaci aj študenti si užili krásne športové dopoludnie. Ceny pre najlepších troch v každej kategórii prišiel odovzdať olympijský medailista Pavol Hurajt.

Exkurzia na Obecnom úrade

Dňa 9.11.2011 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie na Obecnom úrade v Štrbe, kde ich pani Šuleková poinformovala o komunálnych voľbách a o miestnej samospráve. Žiaci sa zapojili zvedavými otázkami, a zároveň si mohli vyskúšať aj situáciu vo volebnej miestnosti ako členovia volebnej komisie a voliči. [Mgr. Marta Tomková]

Spomienka na padlých

V piatok 26. 10. 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili spomienkového aktu zapálenia sviec na našom cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých a 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.
Žiaci spolu s členmi MO SZPB v Štrbe pánom P. Otčenášom, pani Dlúhou, pánom Gavalierom a pánom M. Petruškom navštívili viac ako 50 hrobov na štrbskom cintoríne. Boli to hroby padlých občanov Štrby na frontoch v 1. a 2. svetovej vojny, hroby občanov, mladých ľudí a detí, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Štrby v SNP i hroby zakladateľov MO SZPB v Štrbe.
Tichou spomienkou, zapálením sviec, rozhovormi o životných osudoch týchto hrdinov sme si uctili ich pamiatku. Poďakovali sme im, že svojou odvahou a hrdinstvom vybojovali našu slobodu, ktorú musí chrániť dnešná mladá generácia aj dnes. [Mgr. Mária Garajová]

Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok

pic08Letné prázdniny boli dlhé a ani my sme nesedeli doma. Dni voľna a oddychu sme aktívne využili návštevou množstva pamiatok, ktoré máme vo svojom bližšom aj širšom okolí.
Preto sme boli dostatočne vybavení zážitkami a mohli sme sa zapojiť do súťaže s názvom Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok. Ide o literárno-výtvarnú súťaž určenú všetkým deťom, ktoré objavili niektorú z kultúrnych pamiatok v Prešovskom kraji. Súťaž sa koná pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej.

Cieľom tejto akcie bolo opísať nejaké zaujímavé miesto, ktoré sme videli a podať o ňom správu niekomu inému, ktorý sa možno aj na základe nášho odporúčania na danú pamiatku vyberie pozrieť. A že toho nebolo málo. Mohli sme zaznamenať návštevu hradov, zrúcaním, miest, kostolov, múzeí, skanzenov, kláštorov, či drevených kostolíkov. Preto sme sa aj my – žiaci 3. A rozhodli, že naše zážitky spíšeme a výtvarne či fotograficky zdokumentujeme. Úlohy sme sa zhostili statočne. Doma sme vymýšľali, písali, kreslili, lepili a následne sme naše umelecké diela odprezentovali pred celou triedou. Spomedzi nás sme si vybrali 10 zástupcov, ktorých práce sme zaslali porotcom. Ostatné výkresy budú zdobiť nástenky v našej škole.
Myslíme, že výsledok stál zato. Veď posúďte sami na priložených fotografiách. [Mgr. Dominika Janečková]