Štúrov Zvolen

Štúrov Zvolen20. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Žiaci súťažili v 2 kategóriach. V kategórii žiakov 4.-6. ročníka zvíťazil Tadeáš Havaš (6. roč.), na 2. mieste sa umiestnila Alexandra Karabínová (6. roč.) a 3. miesto obsadila Zoja Jurínová (5.roč.).

V kategórii žiakov 7.-9. ročníka vyhrala Sofia Djurbová (7. roč.), druhá bola Juliana Starigazdová (7. roč.) a tretie miesto si odniesol Marcel Erdziak (8. roč.). Všetkým zúčastneným – a oceneným zvlášť – k ich výkonom blahoželáme!

Štúrov Zvolen 2Štúrov Zvolen 3

 

Úspešná recitátorka mieri na krajské kolo

okresne kolo HKV utorok 27. 3. 2018 sa v priestoroch ZŠ na ulici Kúpeľnej v Poprade uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese, známej ako Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa na ňom žiaci a študenti, ktorí postúpili z jednotlivých obvodných kôl. Medzi nimi aj naša žiačka 6. ročníka Kristína Papcunová, ktorá vo svojej kategórii zvíťazila. Tým si vybojovala postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 2.-4. mája v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Kristínke k úspešnej reprezentácii našej školy srdečne blahoželáme a budeme jej držať palce aj začiatkom mája!

Deň vody

ruka_s_vodouV rámci Svetového dňa vody sme dňa 23. marca 2018 na návrh pani učiteľky chémie zorganizovali exkurziu do Úpravne vody v Tatranskej Štrbe. Zároveň sme navštívili Technický a skúšobný stav stavebný, ktorý sa nachádza neďaleko.
Exkurzie sa zúčastnil výber žiakov zo 7., 8. i 9. ročníka. Z hľadiska bezpečnosti boli žiaci rozdelení do dvoch skupín. 
V úpravni vody sa žiaci dozvedeli o jej histórii, o prameňoch pitnej vody pod lanovkou, ktorá sa kvôli svojej mäkkosti upravuje a distribuuje do obce Štrba.

V stavebnom ústave bola žiakom priblížená história a opísané skúšky kvality, ktoré tam odborne spôsobilí zamestnanci vykonávajú. Dozvedeli sa, že je v rámci Slovenska najvyššie položeným ústavom takéhoto charakteru. Dôvodom bolo skúmanie vplyvov nadmorskej výšky na stavebné materiály a ich zaznamenávanie. Zároveň im boli predvedené praktické laboratórne skúšky: skúška pevnosti perforovanej fólie v ťahu a skúška pevnosti betónu v tlaku.
Pedagogický dozor vykonávali v jednej skupine riaditeľka školy Mgr. Ľubomíra Iľanovská a zástupkyňa školy Ing. Beata Pastuchová. Druhú skupinu viedla učiteľka chémie Ing. Elena Jelenová.
Zároveň touto cestou ešte raz ďakujeme p. Ing. Sedlákovej, p. Šebestovi, Ing. Halčinovi a Ing. Halčinovej za sprievodné slová a možnosť zrealizovať na uvedených miestach exkurziu pre žiakov, čím bola naplnená praktická časť ich teoretických znalostí o vode a tiež prehĺbenie poznatkov v oblasti skúšobníctva a dodržiavania slovenských i európskych noriem v tejto oblasti. [Ing. Elena Jelenová]

Zápis detí do 1. ročníka

zapisOznamujeme rodičom predškolákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 (utorok) na prízemí budovy ZŠ Štrba v triedach 1.A a 1.B v čase od 14:00 do 17:00 hod. K zápisu je potrebné doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zdravotný preukaz dieťaťa potvrdený detským lekárom.

Ďalšie informácie v Ozname o zápise.

15. Tatranská lyžiarska liga

tatr_lyz_ligaMesto Poprad, Mesto Zakopane, Základná škola Štrba, ŠK Štrba, Komisia pre mládež a šport Združenia Euroregión Tatry, Združenie Poprad – Tatry ZOH  zorganizovali 14. marca 2018 v Športovom areáli na Štrbskom Plese preteky v behu na lyžiach žiakov a žiačok základných a stredných škôl a športových klubov z miest a obcí Euroregiónu Tatry v rámci zimnej časti XV. ročníka Tatranskej lyžiarskej ligy – Tatrzanskej Euroligy dzieci.
 
Podujatia sa zúčastnilo 81 pretekárov z Popradu, Štrby, Ždiaru, Tatranskej Lomnice a Zakopaného.
 
Ako dopadli naši žiaci si môžte pozrieť vo Výsledkovej listine.

Celoslovenská žiacka súťaž EXPERT geniality show

expertV celoslovenskej žiackej súťaži EXPERT geniality show svojím umiestnením na 33. mieste z pomedzi 1369 súťažiacich milo prekvapil žiak 7. ročníka Ján Matúš Hurajt. Za svoje umiestnenie v celkovom poradí mu bol udelený titul TOP EXPERT. Zároveň získal titul EXPERT na tému Svetobežník a titul EXPERT na tému Dejiny, udalosti, umenie.

Titul EXPERT na tému Svetobežník získali aj žiaci Filip Čunderlík (6. roč.) a Kristína Papcunová (6. roč.).

Titul EXPERT na tému Dejiny, udalosti, umenie bol zároveň udelený Tadeášovi Havašovi (6. roč.).

Naším EXPERTOM blahoželáme!!!

DSCN7371m

Informatická súťaž iBobor

iboborV novembri 2017 mali žiaci našej školy možnosť riešiť súťažný test na počítači v rámci informatickej súťaže iBobor. Zúčastnilo sa jej spolu 51 žiakov 2. – 7. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

Natália Bednárová (3. roč.)
Zina Pantůčková (4. roč.)
Bianka Jakubcová (5. roč.)
Jakub Krupa (6. roč.)
Patrik Kováč (7. roč.)
Viktória Jacková (7. roč.)
Lukáš Barilla (7. roč.)
Juliana Starigazdová (7. roč.)

Srdečne všetkým blahoželáme!

Majster školy 2018

IMG_6868Už tradične sa vo februári – konkrétne 18. 2. 2018 – konali v bežeckom areáli na Štrbskom Plese preteky o Majstra školy. Odvážlivci, ktorí sa nezľakli výzvy zašportovať si a zmerať si sily so svojimi spolužiakmi, boli ocenení nielen diplomom, medailou a vecnou cenou, ale určite aj dobrým pocitom z pohybovej aktivity na čerstvom tatranskom vzduchu.

Karneval ako oslava športu

stuhy_karnevalDňa 1. februára 2018 oslávili žiaci ukončenie prvého polroku a blížiace sa XXIII. zimné olympijské hry v Pchjongčchangu karnevalom so športovou tématikou. Okrem nápaditých športových masiek sa aj sami zapojili do rôznych súťaží, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky z 1. stupňa a vyučujúci telesnej výchovy, v ktorých museli predviesť nielen svoju zručnosť a šikovnosť, ale aj vedomosti a schopnosť spolupracovať so spolužiakmi.