Informatická súťaž iBobor

V novembri 2017 mali žiaci našej školy možnosť riešiť súťažný test na počítači v rámci informatickej súťaže iBobor. Zúčastnilo sa jej spolu 51 žiakov 2. – 7. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Natália Bednárová (3. roč.) Zina Pantůčková (4. roč.) Bianka Jakubcová … Continue reading