Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV) – krajské kolo

Dňa 16. apríla 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), ktoré sa uskutočnilo na Strednej športovej škole v Poprade. Ide o športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov.  V krajskom kole mohlo … Continue reading

Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti dieťaťa

Vážení rodičia, v predchádzajúcich dňoch boli odoslané pozvánky na 18. 4. 2024 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. ročníka 2024/2025 v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa. Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch zákonných zástupcov … Continue reading

Zápis do 1. ročníka 2024/2025 – elektronická prihláška

Základná škola Štrba oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka bude prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky od 1. do 10. apríla 2024. Elektronická prihláška* Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať prihlášku osobne bez účasti … Continue reading

Návšteva volebnej miestnosti

Žiaci 8.A a 8.B triedy sa v rámci vyučovacej hodiny občianskej náuky dňa 22.3.2024 zúčastnili prehliadky volebnej miestnosti na Obecnom úrade v Štrbe. Pani Jitka Šuleková ich oboznámila s voľbami prezidenta SR ako jedného zo základných princípov demokratickej spoločnosti. Žiaci sa dozvedeli základné informácie … Continue reading