Pozdrav do Ria

Olympijský pozdrav do Ria posiela ZŠ Štrba a zároveň želá našim olympionikom veľa zdaru, športového šťastia a zúročenie dlhých hodín príprav k ich vlastnej spokojnosti.

Zlomte väz!
rio

BO víťazne aj na najvyššej úrovni

Lucia HalčinováV dňoch 14. a 15. júna 2016 sa v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo Biologickej olympiády. V kategórii E – odbornosť botanika – zvíťazila žiačka našej školy, Lucia Halčinová. Lucke k tomuto obrovskému úspechu srdečne blahoželáme a zároveň jej želáme všetko najlepšie v ďalšom štúdiu na strednej škole.

Dvojnásobná účasť na Majstrovstvách SR mladých záchranárov

IMGP2861V dňoch 8. 6. – 10. 6. sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany v Považskej Bystrici v rekreačnom zariadení Podskalie. Po úspešnom pôsobení v okresnom kole /OK/ tejto súťaže sa po prvýkrát zúčastnili Majstrovstiev SR aj naši žiaci, a to hneď v dvojnásobnom zastúpení. Prvé družstvo v zložení: Stela Madáčová, Miroslava Mravová, Krištof FabiánErik Jonas v OK zvíťazilo a druhé družstvo v zložení: Mária Danielová, Michaela Kyselová, Samuel HulecMarek Kvaka sa v OK umiestnilo na 2.mieste. Poslaním tejto súťaže je pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí. Cieľom súťaže je na vytýčenej trati plniť úlohy na jednotlivých stanovištiach a dobehnúť do cieľa v určenom časovom limite. Vyžaduje si to nielen množstvo vedomostí, ale aj veľa zručností z týchto oblastí: civilná ochrana,  pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava, testy, streľba zo vzduchovej pušky a hasenie malých požiarov.

Obidve družstvá sa na súťaž pripravovali zodpovedne pod vedením svojich pani učiteliek / B. Pastuchová, O. Bendová a  J. Vrbenská /. Boli to hodiny precvičovania, „bifľovania“, pokusov, ale aj úsmevných chvíľ. Celé to snaženie vyústilo do účasti na vrcholnom podujatí. Na M – SR sa zúčastnilo celkom 65 najlepších družstiev z rôznych kútov Slovenska. Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý 3-dňový program. Mali možnosť vidieť v ukážkach prácu psovodov z ilavskej väznice, hasičov a záchranárov z Považskej Bystrice a bohatý animačný program. Nadviazali množstvo nových priateľstiev a získali nových kamarátov, ale hlavne mali možnosť porovnať si svoje vedomosti a zručnosti s tými najlepšími. A veruže nesklamali! Prvé družstvo sa skvelým kolektívnym výkonom, aj keď s malými chybičkami, prebojovalo vo svojej premiére na skvelé 9.miesto. Druhé družstvo „sužovala“ trošku „pani tréma“ a šťastie malo malú pauzičku, ale napriek tomu im v cieli patrilo konečné 33.miesto, čo je umiestnenie v polovici štartového poľa. Za premiérové vystúpenie si určite všetci súťažiaci zaslúžia naše uznanie. Podstatné je však to, že sú veľmi dobre pripravení zvládnuť neočakávané mimoriadne životné situácie a svojimi znalosťami a zručnosťami budú nápomocní nám ostatným. Takže ešte raz všetkým srdečne gratulujeme.

J. Vrbenská

 

Detská olympiáda 2016

P1470004

Dňa 8. júna sa 16 detí z 1. – 4. ročníka zúčastnilo Detskej športovej olympiády v Spišskom Bystrom. Spolu s ďalšími mladými športovcami z iných základných škôl si zmerali sily v behu, skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou, streľbe na basketbalový kôš a v bežeckej štafete.  Výborne zorganizovaná olympiáda zaujala našich žiakov nielen športovými disciplínami a sprievodným kultúrnym programom, ale aj zapálením olympijského ohňa a vypustením holubov pri slávnostnom nástupe za sprievodu olympijskej hymny. Po skončení športového zápolenia podľa hesla „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve!“ boli všetci víťazi odmenení. Z našich žiakov sa najlepšie darilo Bianke Plavčanovej, ktorá získala v behu 1. miesto a v skoku do diaľky 3. miestoDianka Holecová sa v behu umiestnila na 2. mieste a Matúš Zubaj v hode kriketovou loptičkou na 3. miesteDružstvo tretiakov si v bežeckej štafete vybojovalo 3. miesto 

Výsledky volieb rodičov do rady školy

foto_002_251_0659Voľby zástupcov rodičov do RŠ:

Voľby zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočnili 23. 5. 2016 v dvoch kolách.

O 15. 00 hodine volebná komisia skonštatovala, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina zákonných zástupcov žiakov. Opakované stretnutie z dôvodu ustanovenia zástupcov do RŠ sa konalo toho istého dňa 31. 5. 2012 o 15.30 hodine. Hlasovací lístok obdržalo 57 rodičov, ktorí krúžkovaním označili najviac 4 kandidátov.
Voľby prebiehali tajným hlasovaním.

Počet vydaných volebných lístkov: 57
Počet platných volebných lístkov:   57

Výsledky volieb:

  1. Havašová Marcela                49 hlasov
  2. Juhásová Miroslava              41 hlasov
  3. Donovalová Alena                39 hlasov
  4. Starigazdová Gabriela          35 hlasov
  5. Kičinová Zlata                      31 hlasov
  6. Djurba Vladimír                   26 hlasov

Zástupcami do Rady školy pri ZŠ, Školská 168, ŠTRBA za rodičov sú:

  1. Havašová Marcela
  2. Juhásová Miroslava
  3. Donovalová Alena
  4. Starigazdová Gabriela

Škola v prírode 2016

P1440496V dňoch od 16. – 20.5. sa žiaci 2. – 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v Skalke pri Kremnici. Napriek chladnému počasiu si deti užili návštevu štôlne Andrej, Mincovne a Mestského hradu v Kremnici, či turistickú vychádzku k rozhlasovému vysielaču a sedlu Tunel. Pobyt v prírode spestril žiakom aj sprievodný program, do ktorého sa s chuťou zapájali. Nechýbala diskotéka, vedomostné a športové súťaže, návšteva športovej haly i bazéna.

Celoštátne kolo GO

DSC_0001V dňoch 13. a 14. mája 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo geografickej olympiády. Miloš Jacko, žiak 8. ročníka, sa v kategórii E zaradil medzi jej úspešných riešiteľov.

K tomuto krásnemu úspechu mu srdečne blahoželáme!

Naši Slávici

slavik_vsetciDňa 22. 4. 2016 sa v ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade konala súťaž v speve moderných piesní Slávici z lavice. Našu školu reprezentovala Laura Kováčová z 1.B, ktorá s piesňou Bublinkáči získala krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

27. 4. 2016 sa v popradskej ZUŠ konala ďalšia spevácka súťaž a to okresné kolo v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska, na ktorej našu ZŠ a ZUŠ reprezentovalo 5 víťazov Štrbského speváčika: Zinka Pantůčková z 2. ročníka, tretiak Maroš Barilla, Lukáš Barilla z 5. ročníka a ôsmaci Ľudka Hurajtová a Samo Foriš. Najviac sa darilo Ľudke Hurajtovej, ktorá získala 1. miesto a Marošovi Barillovi, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Obom blahoželáme a Ľudke budeme na krajskom kole držať palce!

slavici_z_lavice_lauraslavik_diplomy

Olympiády z biológie a geografie opäť úspešné

Aj tento diplom_lucka_BOškolský rok sa našim žiakom darí v olympiádách z biológie a geografie. Žiačka 8. ročníka Lucia Halčinová zvíťazila 12.4. na okresnom kole Biologickej olympiády kategórie E (botanika) a vyslúžila si tak postup na krajské kolo.

Krajského kola Geografickej olympiády sa 20.4. v Prešove zúčastnil ôsmak Miloš Jacko a v konkurencii viac než 30 súťažiacich si vybojoval vynikajúce 2. miesto, čím si zabezpečil postup na celoslovenské kolo tejto súťaže.

Obom úspešným olympionikom blahoželáme a držíme palce aj v ďalších kolách!