Súťaž “Výlet do krajiny detských práv”

detske_pravaPani učiteľka Mária Garajová nám povedala o súťaži „Výlet do krajiny detských práv“ realizovanej v rámci projektu „Detské práva sú ako slnečné lúče“. Zapojili sa do nej žiaci 9. ročníka. Vytvorili sme 5 skupín a každá skupina nakreslila 2 detské práva. Kreslili sme to hlavne na hodinách občianskej výchovy. Neskôr Danielka a Mirka na etickej výchove spolu s pani učiteľkou dali dokopy naše výtvory do jedného obrovského srdca z papiera. Dievčatá to odfotili a pani učiteľka poslala túto fotku do súťaže. O pár dni neskôr nám pani učiteľka oznámila, že sme skončili na 3. mieste. Všetkým nám to urobilo veľkú radosť a vyčarilo úsmev na tvári. Dokonca aj pani učiteľke. Ako odmenu k nám deviatakom prídu do školy ľudia zo združenia ANNOGALLERY a budeme mať s nimi keramické tvorivé dielne.

Z 3. miesta a zo super výhry sa veľmi tešíme. Plagát s našimi výtvormi je zavesený v našej triede práve nad tabuľou. Budeme sa naň pozerať každý deň a s úsmevom spomínať na krásne 3. miesto a super spoluprácu so spolužiakmi. [K. Kadličeková, 9. roč.]

Dni zdravej výživy

foodDňa 14. októbra sa konal v škole Deň zdravej výživy. Žiaci druhého stupňa mali za úlohu doniesť zdravé potraviny a nápoje v podobe ovocia, zeleniny, pomazánok alebo ďalších domácich výrobkov. Ochutnávku pripravovali v dvoch triedach dievčatá 7. a 9. ročníka za pomoci pani učiteliek a pani zástupkyne. Stoly v triedach boli plné chlebíčkov, zdravých ovsených či ovocných koláčikov, ovocia, zeleninových šalátov a ďalších dobrôt.  Na tretej hodine sa konala veľká ochutnávka. Zdravé pochúťky zmizli veľmi rýchlo a všetkým veľmi chutilo. Tešíme sa na toto podujatie aj na budúci rok a veríme, že sme si vďaka vitamínom upevnili svoje zdravie. [M. Mravová, 9. roč.]

Svetový deň zvierat oslávený zbierkou pre útulky

sad_dog4. október je svetovým dňom zvierat a preto sa aj tento rok v našej škole konala zbierka pre psíkov z útulku v Kežmarku a Poprade.

Milióny z týchto psíkov boli väznené vo veľkochovoch, na krátkych reťaziach, za bránami klietok či v laboratóriách. A preto by sme im nemali ubližovať, ale práve naopak, starať sa o nich čo najlepšie.

Deti z našej školy doniesli pre psíkov rôzne konzervy, granule, plyšové či gumené hračky, deky alebo finančný príspevok (celkom 66 €). Každá maličkosť určite psíkov potešila. [D. Mrázová, 9. roč.]

38. ročník akcie Čisté hory

poster_kids_recycling_0Dňa 16.09.2016 sa konala akcia „Čisté hory“. Žiaci 1. stupňa boli zbierať odpadky na Štrbskom Plese. Žiaci 6. ročníka čistili chodník na Jámske pleso a žiaci 7., 8. a 9. ročníka zbierali odpadky na trase zo Starého Smokovca na Hrebienok. Odpadky sme zbierali popri lanovke na Hrebienok, odkiaľ sme pokračovali na Rainerovu chatu. Na Rainerovej chate nám o jej vzniku porozprával pán Peter Petras. Na Hrebienok sme sa vrátili popri Studenovodských vodopádoch a po asfaltovej ceste dolu do Smokovca. Celú cestu nás sprevádzal pán Pavol Kráľ z TANAPu, ktorý nám porozprával o Tatrách, o štítoch Vysokých Tatier a veľa zážitkov, ktoré zažil na túrach. Na počudovanie sme nenašli až toľko odpadkov, ako na iných trasách, a preto sme boli veľmi radi. Turisti sú možno zodpovednejší a nenechávajú odpadky rozkladať sa v prírode našich krásnych hôr.

Aj keď bola túra pre niektorých dosť náročná, sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto akcie, že sme mohli očistiť prírodu a užiť si pekný deň. [K. Kadličeková, 9.roč.]

Zber šatstva

t-shirt-297719_640Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v Základnej škole ŠTRBA /vchod  ku telocvični, ako pri zbere papiera/
v dňoch: 15.10.22. 10. 2016 / t.j. sobota/
v čase od  9. 00 -12. 00 hod.

Bližšie informácie ohľadne stavu vecí resp. špecifikácie, čo sa zbiera a čo nie, nájdete v priloženom dokumente: Zber obnoseného šatstva

Pozdrav do Ria

Olympijský pozdrav do Ria posiela ZŠ Štrba a zároveň želá našim olympionikom veľa zdaru, športového šťastia a zúročenie dlhých hodín príprav k ich vlastnej spokojnosti.

Zlomte väz!
rio

BO víťazne aj na najvyššej úrovni

Lucia HalčinováV dňoch 14. a 15. júna 2016 sa v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo Biologickej olympiády. V kategórii E – odbornosť botanika – zvíťazila žiačka našej školy, Lucia Halčinová. Lucke k tomuto obrovskému úspechu srdečne blahoželáme a zároveň jej želáme všetko najlepšie v ďalšom štúdiu na strednej škole.

Dvojnásobná účasť na Majstrovstvách SR mladých záchranárov

IMGP2861V dňoch 8. 6. – 10. 6. sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany v Považskej Bystrici v rekreačnom zariadení Podskalie. Po úspešnom pôsobení v okresnom kole /OK/ tejto súťaže sa po prvýkrát zúčastnili Majstrovstiev SR aj naši žiaci, a to hneď v dvojnásobnom zastúpení. Prvé družstvo v zložení: Stela Madáčová, Miroslava Mravová, Krištof FabiánErik Jonas v OK zvíťazilo a druhé družstvo v zložení: Mária Danielová, Michaela Kyselová, Samuel HulecMarek Kvaka sa v OK umiestnilo na 2.mieste. Poslaním tejto súťaže je pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí. Cieľom súťaže je na vytýčenej trati plniť úlohy na jednotlivých stanovištiach a dobehnúť do cieľa v určenom časovom limite. Vyžaduje si to nielen množstvo vedomostí, ale aj veľa zručností z týchto oblastí: civilná ochrana,  pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava, testy, streľba zo vzduchovej pušky a hasenie malých požiarov.

Obidve družstvá sa na súťaž pripravovali zodpovedne pod vedením svojich pani učiteliek / B. Pastuchová, O. Bendová a  J. Vrbenská /. Boli to hodiny precvičovania, „bifľovania“, pokusov, ale aj úsmevných chvíľ. Celé to snaženie vyústilo do účasti na vrcholnom podujatí. Na M – SR sa zúčastnilo celkom 65 najlepších družstiev z rôznych kútov Slovenska. Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý 3-dňový program. Mali možnosť vidieť v ukážkach prácu psovodov z ilavskej väznice, hasičov a záchranárov z Považskej Bystrice a bohatý animačný program. Nadviazali množstvo nových priateľstiev a získali nových kamarátov, ale hlavne mali možnosť porovnať si svoje vedomosti a zručnosti s tými najlepšími. A veruže nesklamali! Prvé družstvo sa skvelým kolektívnym výkonom, aj keď s malými chybičkami, prebojovalo vo svojej premiére na skvelé 9.miesto. Druhé družstvo „sužovala“ trošku „pani tréma“ a šťastie malo malú pauzičku, ale napriek tomu im v cieli patrilo konečné 33.miesto, čo je umiestnenie v polovici štartového poľa. Za premiérové vystúpenie si určite všetci súťažiaci zaslúžia naše uznanie. Podstatné je však to, že sú veľmi dobre pripravení zvládnuť neočakávané mimoriadne životné situácie a svojimi znalosťami a zručnosťami budú nápomocní nám ostatným. Takže ešte raz všetkým srdečne gratulujeme.

J. Vrbenská

 

Detská olympiáda 2016

P1470004

Dňa 8. júna sa 16 detí z 1. – 4. ročníka zúčastnilo Detskej športovej olympiády v Spišskom Bystrom. Spolu s ďalšími mladými športovcami z iných základných škôl si zmerali sily v behu, skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou, streľbe na basketbalový kôš a v bežeckej štafete.  Výborne zorganizovaná olympiáda zaujala našich žiakov nielen športovými disciplínami a sprievodným kultúrnym programom, ale aj zapálením olympijského ohňa a vypustením holubov pri slávnostnom nástupe za sprievodu olympijskej hymny. Po skončení športového zápolenia podľa hesla „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve!“ boli všetci víťazi odmenení. Z našich žiakov sa najlepšie darilo Bianke Plavčanovej, ktorá získala v behu 1. miesto a v skoku do diaľky 3. miestoDianka Holecová sa v behu umiestnila na 2. mieste a Matúš Zubaj v hode kriketovou loptičkou na 3. miesteDružstvo tretiakov si v bežeckej štafete vybojovalo 3. miesto