Upozornenie! Zmeny v rozvrhoch online hodín od 7. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

chceme Vás upozorniť, že od stredy 7. 4. 2021 dochádza k zmenám niektorých online hodín v rámci dištančného vzdelávania.

Nové rozvrhy platné od 7. 4. 2021:

Rozvrh – 5. A
Rozvrh – 5. B
Rozvrh – 6. A
Rozvrh – 6. B
Rozvrh – 7. roč.
Rozvrh – 8. roč.
Rozvrh – 9. roč.

Comments are closed.