Vyučujúci náboženstva

  1. Mgr. Stanislav BALOC – ev. náb.
  2. Mgr. Miroslav HRIC – RK náb.