Vyučujúci náboženstva

  1. Mgr. Stanislav BALOC – EV náboženstvo
  2. Mgr. Miroslav HRIC – RK náboženstvo