Ohliadnutie za športovými úspechmi šk. roku 2014/15 – 2. časť

MlZchrSúťaž „ Mladých záchranárov civilnej ochrany“

Miesto: Tatranská Lesná – Škola v prírode
Dátum konania: 19. 5.2015
Okresné kolo

Súťaž  prebiehala za krásneho slnečného počasia v areáli Školy v prírode v Tatranskej Lesnej. Súťažili 4 – členné zmiešané družstvá na trati dlhej cca  1 km, kde súťažiaci plnili úlohy na šiestich stanovištiach: streľba so vzduchovej pušky, zdravotnícka príprava, hasenie malých požiarov, civilná ochrana, orientácia v prírode a písomný test. Naše družstvo v zložení Aneta Kolodzejová, Viktória Korenková, Marko Gavalier a Martin Škvarenina si výborným kolektívnym výkonom vybojovalo spomedzi všetkých zúčastnených škôl prvenstvo a získalo tak aj putovný pohár prednostu Obvodného úradu mesta Poprad. Len strata 3 bodov ich pripravila o priamy postup na Majstrovstvá Slovenska. Svojím zodpovedným prístupom v príprave a túžbou umiestniť sa čo najlepšie potvrdili svoje vedomostné aj športové zručnosti. Zúročili tak čas, ktorí venovali príprave pred samotnou súťažou pod vedením svojich pedagógov. Svojim výsledkom tak motivovali aj mladších spolužiakov a veria, že aj im sa podarí na budúci rok zabojovať o čo najlepší výsledok.

Ohliadnutie za športovými úspechmi šk. roku 2014/15

atletikaSúťaž „Atletika žiakov základných škôl“

Miesto: Poprad – ZŠ Jarná
Dátum konania: 20.-21.5.2015
Okresné kolo

Najlepšie umiestnenie dosiahla Mária Danielová, ktorá v bežeckej disciplíne na 800 m získala titul „Majsterky okresu“ a postúpila na krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa konalo začiatkom júna v Prešove. Hodnotné výkony do 10. miesta dosiahli aj Dávid Mikula v behu na 300 m – 8. miesto, Aneta Kolodzejová vo vrhu guľou – 9. miesto a rovnako deviaty skončil Marko Gavalier v skoku do výšky.

Súťaž „Veľkonočný turnaj vo florbale troch škôl“

Miesto:  ZŠ Šuňava
Dátum konania: 16.4.2015
Družstvá: Mladší, starší žiaci

Hneď po monitore sa chlapci našej ZŠ zúčastnili priateľského turnaja vo florbale, ktorý každoročne usporadúva ZŠ Šuňava a spolu s našou školou sa turnaja zúčastňujú aj družstvá zo ZŠ v Liptovskej Tepličke. Tento rok obidve naše družstvá obsadili síce 2. miesto, ale s počtom strelených gólov na turnaji sme uchmatli poháre pre najlepších strelcov. U starších žiakov bol najlepším strelcom Patrik Šnajder a u mladších žiakov Lukáš Hyriak.

Biologická olympiáda po tretie

bio_3Dňa 12. mája sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórie E – botanika, ktorého sa zúčastnila žiačka 7. ročníka Lucia Halčinová. Lucke sa aj na tejto súťaži darilo a v celkovom hodnotení sa umiestnila na výbornom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!

.

Archimediáda

fyzikaV piatok 22. mája sa v Poprade konalo okresné kolo fyzikálnej súťaže Archimediáda pre žiakov 7. ročníka. Naša škola v nej mala zastúpenie v podobe siedmakov Krištofa Fabiana a Daniely Mrázovej. V súťaži pozostávajúcej z 3 teoretických otázok a predvedenia a vysvetlenia vlastného pokusu, sa obaja zaradili medzi jej úspešných riešiteľov.

O súťaži natočila krátku reportáž aj TV Poprad:

Biologická olympiáda po druhé

scan000314. mája bolo v Poprade okresné kolo biologickej olympiády kategórie D pre žiakov 6. a 7. ročníka. Súťaž je zameraná na prezentáciu žiakov, ktorí prejavujú hlbší záujem o rozširovanie poznatkov a praktických činností v biológii.

Obe siedmačky, Lucia Halčinová aj Ivona Cierbusová, ktoré sa súťaže zúčastnili, sa zaradili medzi úspešné riešiteľky. Navyše prvá menovaná získala v teoreticko-praktickej časti 2. miesto.

Dievčatám blahoželáme a želáme pretrvávajúcu chuť do ďalšieho vzdelávania.

Slávici Slovenska

P1350601P1350603

Dňa 5. mája 2015 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Naši speváci ľudových piesní sa ani v tejto súťaži nestratili a Ľudmila Hurajtová, žiačka 7. ročníka, si v III. kategórii vyspievala 3. miesto. Blahoželáme!

 

Biologická olympiáda

scan0002 (472x800)Aj v okresnom kole biologickej olympiády kategórie E – botanika sme zaznamenali významný úspech. V súťaži, ktorá pozostáva z 3 častí – teoretickej (testu), poznávania a prezentovania svojej zbierky, žiačka 7. ročníka Lucia Halčinová zvíťazila a postúpila na krajské kolo.

Srdečne blahoželáme!

Slávici z lavice

P1350552 (534x800)

Dňa 28. apríla sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávici z lavice. Naša škola v nej mala zastúpenie v podobe Samuela Foriša (7. ročník) a Lívii Mravovej (3. ročník). Obaja zaspievali na jednotku a Líviu navyše ocenila aj porota udelením 3. miesta v jej kategórii.

Blahoželáme a nech vám to spieva aj naďalej! 🙂