Plán porád v šk. roku 2012/2013

V Pláne práce boli riaditeľstvom školy schválené nasledujúce termíny klasifikačných porád:
19.11.2012 – I. štvrťročná klasifikačná porada
22.01.2013 – polročná klasifikačná porada
22.04.2013 – 3/4-ročná klasifikačná porada
21.06.2013 – klasifikačná porada za II. polrok

Kamerový systém

Vedenie ZŠ Štrba oznamuje, že od  10. 1. 2011, je objekt  ZŠ  zabezpečený  kamerovým  systémom/chodby, šatne a multifunkčné ihrisko/, z dôvodu  ochrany zdravia našich žiakov, zamestnancov, ako i majetku školy.

Centrum voľného času

Od školského roku 2011/2012 je schválené a zaradené do siete Centrum voľného času, ktoré bude pracovať pri Základnej škole v Štrbe.
Návrh krúžkov Záujmovej krúžkovej činnosti si môžte stiahnuť TU