Úspech na obvodnom kole HK

zojka_hk23.2.2016 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorom nás v prednese poézie a prózy reprezentovali Bianka Jakubcová a Zoja Jurinová z 3. ročníka, Boris Jakubec a Erik Jonas zo 6. ročníka a Lucia Halčinová s Miroslavou Mravovou z 8. ročníka. Na okresné kolo postúpila Zojka Jurinová, ktorej budeme 17. marca držať palce!

Zápis budúcich prvákov

abc_prvaciOznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v stredu 20. apríla 2016 v čase od 14:00 do 17:00 hod. na prízemí budovy ZŠ (triedy 1.A a 1.B). K zápisu je potrebné si doniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zdravotný preukaz potvrdený detským lekárom.

Viac v dokumente Zápis prvákov 2016

A ako to u nás nakoniec na zápise vyzeralo, si môžte pozrieť v galérii.

Úspešné okresné kolo v GO

GODňa 4. februára 2016 sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády.

Našu školu reprezentovalo 9 najlepších úspešných riešiteľov školského kola:

Kategória G (5. roč.)              Kategória F (6. roč.)                 Kategória E (8. roč.)

  1. Lukáš Barilla                       1.   Erik Jonas                           1.   Miloš Jacko
  2. Viktória Jacková                  2.   Marcel Erdziak                    2.   Lucia Halčinová
  3. Patrik Kováč                       3.   Filip Juríček                        3.   Krištof Fabian

Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali Viktória Jacková, Krištof FabianMiloš Jacko, ktorý sa umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii a bude reprezentovať našu školu na krajskom kole Geografickej olympiády 20. apríla 2016 v Prešove.

Srdečne im blahoželáme a Milošovi želáme veľa šťastia na krajskom kole!

EXPERT geniality show

diplom_kristofV decembri 2015 sme sa zúčastnili súťaže EXPERT geniality show, v ktorej si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti a schopnosti v niekoľkých oblastiach. Do súťaže sa zapojilo 8872 žiakov Slovenska. Naši žiaci si vyberali tieto témy: Mozgolamy, Svetobežník, Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstvá prírody a Do you speak English?. Miloš Jacko (8. roč.) sa stal EXPERTOM na tému Spoločnosť kedysi a dnes a tiež na diplom_milostému Svetobežník. Krištof Fabian (8. roč.) sa rovnako stal EXPERTOM na obidve ním vybrané témy – Mozgolamy a  Svetobežník. Obaja žiaci patrili medzi 25 % najlepších súťažiacich.

Srdečne im gratulujeme!

Svetový deň behu 2015

13-DSC_0196Dňa 13. novembra sme si pripomenuli Svetový deň behu. Každá trieda si odbehla stanovenú trasu a pokračovala rôznymi športovými aktivitami, ktoré preverili pohybovú zručnosť každého jednotlivca i schopnosť spolupráce v skupinkách. Ďalšiu časť dopoludnia vyplnili teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách.

V tento deň ubehli žiaci našej školy spolu 132,4 km. Je to krásne číslo, ktoré vzbudzuje rešpekt a predstavuje výzvu k prekonaniu do ďalších rokov. Už teraz sa na to tešíme!

Deň zdravej výživy

02-P1410026Dňa 16. októbra sme si opäť pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách sme sa rozprávali o tom, akú dôležitú úlohu zohráva v živote detí a dospelých zdravie. Dozvedeli sme sa, čo je potravinová pyramída, ako by sa mali deti stravovať a že okrem zdravej stravy je pre správny vývin detí dôležitý aj pitný režim, pohyb a osobná hygiena. Počas veľkej prestávky sme sa presunuli do jedálne, kde sme mohli počas celej  nasledujúcej hodiny ochutnávať z chutných, a pritom zdravých dobrôt, ktoré pre nás pripravili naše mamky a babky.

21.10. sa uskutočnil výchovný koncert „Doktor Zdravie“. Finalistka 1. Česko-Slovenskej Superstar Paulína Ištvancová so svojím otcom pripravili pre žiakov našej školy program, cieľom ktorého bolo ukázať deťom spôsob, ako sa dá zdravo žiť a zdravo sa stravovať.

Jesenné aktivity

07-P1410314Jeseň je obdobím šarkanov. Aj žiaci 1. – 4. ročníka si spríjemnili piatok 6.11. púšťaním šarkanov.

21.10. si prváci pripomenuli Deň jablka. Na matematike počítali jabĺčkové príklady, na slovenčine vypracovali tvorivý list. Popritom si o jabĺčkach zaspievali, vypočuli rozprávku a dozvedeli sa mnoho informácií a zaujímavostí o tomto zdravom ovocí. Neskôr jablká nielen modelovali, strihali, lepili a maľovali, ale i jedli. Okrem surového jablka všetci ochutnali aj sušené jablká, šťavu, výživu, či jablkové koláče, ktoré deťom upiekli šikovné mamky.

Jeseň je aj obdobím prípravy okolia školy či verejných priestranstiev obce na zimu. Tento rok žiaci v krásnom počasí babieho leta v rámci akcie Pomôž svojej škole a obci zhrabovali lístie a zbierali odpadky.

5-DSC_0083

02-P1410072

 

 

 

 

Viac fotiek z akcií nájdete vo fotogalérii.