Detská olympiáda 2016

Dňa 8. júna sa 16 detí z 1. – 4. ročníka zúčastnilo Detskej športovej olympiády v Spišskom Bystrom. Spolu s ďalšími mladými športovcami z iných základných škôl si zmerali sily v behu, skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou, streľbe na basketbalový kôš a v bežeckej štafete.  … Continue reading

Naši Slávici

Dňa 22. 4. 2016 sa v ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade konala súťaž v speve moderných piesní Slávici z lavice. Našu školu reprezentovala Laura Kováčová z 1.B, ktorá s piesňou Bublinkáči získala krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme! 27. 4. … Continue reading

Úspešné okresné kolo v GO

Dňa 4. februára 2016 sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 9 najlepších úspešných riešiteľov školského kola: Kategória G (5. roč.)              Kategória F (6. roč.)                 Kategória E (8. roč.) Lukáš Barilla                       1.   Erik Jonas                           1.   Miloš Jacko … Continue reading

EXPERT geniality show

V decembri 2015 sme sa zúčastnili súťaže EXPERT geniality show, v ktorej si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti a schopnosti v niekoľkých oblastiach. Do súťaže sa zapojilo 8872 žiakov Slovenska. Naši žiaci si vyberali tieto témy: Mozgolamy, Svetobežník, Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstvá prírody a Do … Continue reading

Súťaž o najkrajšiu nástenku

Vedenie Základnej školy Štrba vyhlasuje na mesiac november celoškolskú súťaž o najkrajšiu nástenku, ktorú je potrebné vytvoriť v termíne od 9.11. do 13. 11. 2015. Motív a inšpiráciu pri jej tvorbe nechávame na samotných žiakoch a ich učiteľoch. I. a II. stupeň hodnotíme samostatne. Viac v dokumente: NAJKRAJŚIA … Continue reading