Spevácke súťaže

Mesiace apríl a máj sa každý rok nesú v znamení spevu a súťaženia. Štrbský speváčik, Slávici z lavice a Slávik Slovenska sú súťaže, ktorých sa každý rok zúčastňujú naši najlepší speváčikovia. 10. apríla 2019 sa v koncertnej sále na Štefánikovej ulici v Poprade konalo okresné kolo súťaže … Continue reading

Štúrov Zvolen

20. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Žiaci súťažili v 2 kategóriach. V kategórii žiakov 4.-6. ročníka zvíťazil Tadeáš Havaš (6. roč.), na 2. mieste sa umiestnila Alexandra Karabínová (6. roč.) a 3. miesto obsadila Zoja … Continue reading

Informatická súťaž iBobor

V novembri 2017 mali žiaci našej školy možnosť riešiť súťažný test na počítači v rámci informatickej súťaže iBobor. Zúčastnilo sa jej spolu 51 žiakov 2. – 7. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Natália Bednárová (3. roč.) Zina Pantůčková (4. roč.) Bianka Jakubcová … Continue reading