Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11.1.2021

          Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujem výchovno–vzdelávací proces v súlade s Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:     I. stupeň:    1. Od 11.1.-18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj … Continue reading