Svetový deň behu 2015

Dňa 13. novembra sme si pripomenuli Svetový deň behu. Každá trieda si odbehla stanovenú trasu a pokračovala rôznymi športovými aktivitami, ktoré preverili pohybovú zručnosť každého jednotlivca i schopnosť spolupráce v skupinkách. Ďalšiu časť dopoludnia vyplnili teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách. V … Continue reading

Jesenné aktivity

Jeseň je obdobím šarkanov. Aj žiaci 1. – 4. ročníka si spríjemnili piatok 6.11. púšťaním šarkanov. 21.10. si prváci pripomenuli Deň jablka. Na matematike počítali jabĺčkové príklady, na slovenčine vypracovali tvorivý list. Popritom si o jabĺčkach zaspievali, vypočuli rozprávku a dozvedeli sa … Continue reading

Detský čin roka 2015

15. ročník projektu pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Naša škola sa zapojila do projektu listom dievčat Ľudmily Hurajtovej, Miroslavy Mravovej a Daniely Mrázovej, žiačok 8. ročníka. Príbeh pod názvom Deti vyzbierali kartóny pre starú pani bol nominovaný spomedzi 5 265 … Continue reading

Súťaž o najkrajšiu nástenku

Vedenie Základnej školy Štrba vyhlasuje na mesiac november celoškolskú súťaž o najkrajšiu nástenku, ktorú je potrebné vytvoriť v termíne od 9.11. do 13. 11. 2015. Motív a inšpiráciu pri jej tvorbe nechávame na samotných žiakoch a ich učiteľoch. I. a II. stupeň hodnotíme samostatne. Viac v dokumente: NAJKRAJŚIA … Continue reading