Svetový deň behu 2015

Dňa 13. novembra sme si pripomenuli Svetový deň behu. Každá trieda si odbehla stanovenú trasu a pokračovala rôznymi športovými aktivitami, ktoré preverili pohybovú zručnosť každého jednotlivca i schopnosť spolupráce v skupinkách. Ďalšiu časť dopoludnia vyplnili teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách. V … Continue reading

Jesenné aktivity

Jeseň je obdobím šarkanov. Aj žiaci 1. – 4. ročníka si spríjemnili piatok 6.11. púšťaním šarkanov. 21.10. si prváci pripomenuli Deň jablka. Na matematike počítali jabĺčkové príklady, na slovenčine vypracovali tvorivý list. Popritom si o jabĺčkach zaspievali, vypočuli rozprávku a dozvedeli sa … Continue reading