Spomienka na padlých

V piatok 26. 10. 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili spomienkového aktu zapálenia sviec na našom cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých a 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Žiaci spolu s členmi MO SZPB v Štrbe pánom P. Otčenášom, pani Dlúhou, pánom Gavalierom a pánom … Continue reading

Deň vody

V rámci Svetového dňa vody sme dňa 23. marca 2018 na návrh pani učiteľky chémie zorganizovali exkurziu do Úpravne vody v Tatranskej Štrbe. Zároveň sme navštívili Technický a skúšobný stav stavebný, ktorý sa nachádza neďaleko. Exkurzie sa zúčastnil výber žiakov zo 7., … Continue reading

Deň zdravej výživy

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie. – La Rochefoucauld Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu patrí zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto sme si 16. októbra pripomenuli Svetový deň výživy. Na prvej a druhej vyučovacej … Continue reading