Plán porád v šk. roku 2012/2013

V Pláne práce boli riaditeľstvom školy schválené nasledujúce termíny klasifikačných porád: 19.11.2012 – I. štvrťročná klasifikačná porada 22.01.2013 – polročná klasifikačná porada 22.04.2013 – 3/4-ročná klasifikačná porada 21.06.2013 – klasifikačná porada za II. polrok