Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti (4. 5. 2021)

Vážení rodičia, v týchto dňoch ste obdržali pozvánku na 4. 5. 2021 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. r. v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa. Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch zákonných zástupcov … Continue reading

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 (El. prihláška je spustená do 16. 4. 2021)

Základná škola Štrba oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka (na školský rok 2021/2022) bude z dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu (MŠVVaŠ) formou: Elektronickej prihlášky od 12. do 16. apríla 2021 (odkaz tu). * Pre rodičov, … Continue reading