Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 (El. prihláška je spustená do 16. 4. 2021)

Základná škola Štrba oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka (na školský rok 2021/2022) bude z dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu (MŠVVaŠ) formou:

  • Elektronickej prihlášky od 12. do 16. apríla 2021 (odkaz tu). *
  • Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať prihlášku osobne bez účasti dieťaťa 15. apríla (štvrtok) 2021 v ZŠ Štrba od 13:00 – 16:00 hod. v triede 1. ročníka  na prízemí. Nutné je  so sebou doniesť  občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Vstup do budovy školy bude z dôvodu prebiehajúcich prác pri výstavbe materskej školy zozadu z dvora do hlavnej budovy (vchod 6. – 9. r.) možný len po jednej osobe s negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní, resp. s výnimkou a s respirátorom. Prihlášky v papierovej forme nájdete pri spomínanom vstupe od 12. apríla 2021.
  • Oznam k zápisu do 1. ročníka.

* Odkaz na elektronickú prihlášku bude dostupný na webovej stránke školy od 12. – 16. apríla 2021.

Comments are closed.