Karneval ako oslava športu

stuhy_karnevalDňa 1. februára 2018 oslávili žiaci ukončenie prvého polroku a blížiace sa XXIII. zimné olympijské hry v Pchjongčchangu karnevalom so športovou tématikou. Okrem nápaditých športových masiek sa aj sami zapojili do rôznych súťaží, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky z 1. stupňa a vyučujúci telesnej výchovy, v ktorých museli predviesť nielen svoju zručnosť a šikovnosť, ale aj vedomosti a schopnosť spolupracovať so spolužiakmi.

Zimné aktivity

P1600064V termíne od 18. do 25. januára 2018 sa žiaci 6. až 8. ročníka našej školy zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku. Zároveň sa v týchto dňoch konali aj Zimné hry v prírode pre žiakov prvého stupňa, ktorí strávili na Štrbskom Plese deň plný zimných aktivít a tiež si mohli pod dozorom a vedením pána učiteľa Marosiho vyskúšať prvé kroky v bežeckej stope.

P1600034  P1590961

Deň vedy a techniky

ôsmaci_5V rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky sme v našej škole zorganizovali 10. novembra t.r. Deň vedy a techniky. Na pozvanie našej učiteľky chémie nás navštívila RNDr. Emília Halušková, CSc. z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Témou dňa boli dve základné línie: prvou bol tzv. Kaleidoskop s aktuálnymi informáciami ústavov SAV; druhou bola vlastná študentská výroba kaleidocylu, t.j. flexagónu.

V rámci Kaleidoskopu sme sa dozvedeli dve “horúce” novinky, týkajúce sa nášho blízkeho okolia. Spoločnosť Fibrochem vo Svite spoluprácou s Parazitologickým ústavom SAV vyrobila prototypy protikliešťových textílií vo forme pančúch a ponožiek.Neďaleko nás, v katastri obce Lučivná pracovníci Archeologického ústavu SAV našli vzácny poklad – krčah mincí z prelomu 17. a 18. storočia. Vedcami najviac cenená je medená minca z r. 1699 s nápisom “Herrn Grund”, t.j. Špania dolina. Je prvá na území Slovenska, kde je uvedené, odkiaľ pochádza.

praktická časť_začíname

Kaleidocyl patrí medzi priestorové geometrické útvary, nazývané flexagóny, ktoré sa dajú vyrobiť skladaním pásu papiera. Osobitosťou týchto útvarov je, že ohýbaním sa menia jeho steny. Tieto zmeny sú prejavom symetrických vlastností útvaru. S rôznymi druhmi symetrií sa stretávame vo všetkých prírodovedných predmetoch. Ukázali sme si hexatetraflexagón, kde stenou je štvorec, ktorý sa môže vymeniť 6-krát a trihexaflexagón, kde stenou je šesťuholník, ktorý sa môže vymeniť 3-krát.

Na výrobu kaleidocylu dostali študenti predkreslenú schému. Bola tvorená 24 rovnoramennými trojuholníkmi a všimli si, že z týchto trojuholníkov sú v schéme vytvorené nielen iné trojuholníky, ale aj iné obrazce: kosoštvorce, kosodĺžniky a šesťuholníky.

20171110_085147Študenti boli manuálne veľmi zruční a netrvalo im dlho vyrobiť si vlastný farebný hexaflexagón. Potom skúšali pomenovať vlastnosti, ktoré pri tvorbe použili a ktoré tiež potrebuje pre svoju prácu každý vedec (a nielen on).

Svetový deň behu

IMG_20171103_101908Pri príležitosti Svetového dňa behu sa 3. 11. 2017 uskutočnili v priestoroch ZŠ Štrba športové aktivity, ktoré preverili pohybové zručnosti žiakov. Súčasťou bola aj zdravotná príprava, v ktorej si žiaci zopakovali základy poskytnutia prvej pomoci, ako napr.: ošetrenie popálenín, fixovanie zlomenín, stabilizovaná poloha, resuscitácia a prenos zraneného. Prvý stupeň za odborného výkladu náčelníka Obecnej polície Emila Švorca riešil rôzne situácie v rámci dopravnej výchovy. Všetci žiaci a študenti absolvovali školskú štafetu v preskoku cez švihadlo: 148 žiakov a 3 študenti spolu prispeli ku 6664 preskokom.

Študenti SŠG ELBA EP Štrba sa podieľali na príprave a organizácii tohto podujatia. Súčasťou športovej prípravy študentov SŠG ELBA je nielen rozvíjať svoj športový talent, ale aj svoje športovo organizačné schopnosti.

Deň zdravej výživy

P1590110Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie. – La Rochefoucauld

  • Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu patrí zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto sme si 16. októbra pripomenuli Svetový deň výživy. Na prvej a druhej vyučovacej hodine sme sa rozprávali, čo robiť preto, aby sme jedli zdravo a pritom chutne, a vďaka tomu predchádzali rozličným ochoreniam. Dozvedeli sme sa, že na  jedlo sa máme pozerať nielen ako na prísun potravy, ale aj ako na kultúru. A nemali by sme zabúdať aj na stôl, ktorý je miestom, kde sa ľudia stretávajú, no mal by byť aj miestom zábavy.
  • A na záver : „Všetko je zdravé, kým to jeme s mierou.“ Ako hovorí príslovie: „Z každého rožku trošku.“ 

Pasovačka prvákov v podaní Via Historica

P1580826Už po druhýkrát našu školu navštívila herecko-šermiarska skupina Via Historica so svojou cestou slovanskou históriou. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach a zážitkovou formou sa dozvedieť historické fakty. Okrem samotného programu predviedli herci skupiny aj originálnu pasovačku prváčikov za žiakov našej školy.

Čisté hory

P1580220Posledný septembrový piatok patril už 39. ročníku akcie Čisté hory. Akcie vyčistiť naše veľhory od odpadkov, ktoré tam zanechali nezodpovední návštevníci, sa na Štrbskom Plese a okolitých turistických chodníkoch zúčastnili všetci žiaci našej školy. Okrem zapojenia sa do dobrej veci strávili deti krásny jesenný deň v prírode a dozvedeli sa ďalšie zaujímavosti od pána Pavla Kráľa z TANAPu.

Začiatok školského roka 2017/2018

kids_schoolRiaditeľstvo Základnej školy v Štrbe oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude dňa 4. septembra 2017 (pondelok) 9.00 hod. v Základnej škole v Štrbe – horná telocvičňa.

O 8.00 hod. budú žiaci 1. ročníka  slávnostne prijatí na Obecnom úrade v Štrbe.

Zároveň oznamujeme, že prvý deň v škole sa nebude variť a nebude v prevádzke ani Školský klub detí. Žiaci 1. ročníka si so sebou donesú aktovky na školské pomôcky.